กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้ารูปแบบ Mirror Mirror เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยที่ผลิตสินค้านวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำเสนอสินค้าในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ โดยไม่ต้องไปปรากฏตัวในงานจริง ซึ่งจัดที่โรงแรม Sheraton Saigon Hotel and Towers นครโฮจิมินห์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

งานนี้มีผู้ประกอบการไทย 14 บริษัทจากอุตสาหกรรมอาหาร อาหารเสริม สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง และเครื่องสำอาง พบปะและเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อชาวเวียดนาม 59 ราย เกิดการเจรจาธุรกิจรวม 113 คู่

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า งานครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้ซื้อเวียดนามที่ชื่นชอบสินค้านวัตกรรมของไทย ซึ่งได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมสินค้าตามแนวคิด BCG และผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเวียดนามรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสินค้านวัตกรรมและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น