• Greenday ของกินเล่นเพื่อสุขภาพของทุกคน

Greenday ของกินเล่นเพื่อสุขภาพของทุกคน

Greenday จำหน่ายของกินเล่นเพื่อสุขภาพผลิตจากผักและผลไม้ เริ่มต้นจากการจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย ปัจจุบัน บริษัทฯ ส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ และยุโรป โดยได้รับการสนับสนุนจาก DITP บริษัททำงานอย่างใ [อ่านต่อ]