Thai Startups Shine at CES 2022

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และสมาคมไอโอทีสนับสนุน 8 บริษัทสตาร์ทอัพไทยร่วมงานแสดงสินค้า Consumer Electronics Show (CES) 2022 ณ เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม

บริษัท HG Robotics ผู้ผลิตโดรนเวตาล (VETAL) ในกิจกรรม CES 2022 Tech Trends to Watch ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อต่างประเทศ เช่น USA Today และ Reuters

บริษัทสตาร์ทอัพไทย 8 บริษัทได้ร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ส่งผลให้เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจรวม 73 คู่ คาดการณ์มูลค่าการค้ากว่า 23.8 ล้านบาท โดยสินค้าที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ ลู่วิ่งใต้น้ำสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ โดรนสำหรับการสำรวจและการเกษตร และอุปกรณ์สัญญาณชีพสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ เป็นต้น