Thailand-Telangana Inks Mini FTA

กระทรวงพาณิชย์ของไทยและรัฐเตลังคานาของอินเดียลงนามบันทึกความเข้าใจในรูปแบบออนไลน์เพื่อจัดทำข้อตกลงการค้าเชิงลึก Mini FTA เมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา

ข้อตกลงนี้จะอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและรัฐเตลังคานา โดยเปิดโอกาสให้บริษัทไทยลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐเตลังคานา เช่น การแปรรูปอาหาร และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องการกระตุ้นความร่วมมือกับสตาร์ทอัพ การเชื่อมโยงแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ และการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า อินเดียเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับ 11 ของไทย และการค้าระหว่างไทยและอินเดียมีโอกาสเติบโตอีกมากหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายไปในทางที่ดี

ในปี 2564 การค้าไทยและอินเดียมีมูลค่ารวม 14,940 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 52.52% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา